Atma Naturopati

Ny undervisning og naturbehandling

med planternes indre kraft

Levende kildevand

Planternes indre kraft

De blomstrende planter kom til Jorden for millioner af år siden og deres givende natur, opløftende skønhed, frugter og medicinske egenskaber er det vigtigste nærende grundlag for menneskets liv og udvikling.

Ligesom ethvert menneske har sin egen individuelle bevidsthed og inderste væsen, har de forskellige plantearter deres egne fællesbevidstheder, på sanskrit kaldet atma.

Igennem en dybere kontakt med atmaerne og deres højtudviklede bevidsthedskvaliteter, så styrkes, beriges og hjælpes både planter og mennesker i vores oprindelighed og store potentialer for at udvikle en livsopbyggende gylden kultur.

Dette er grundlaget for udviklingen af Lotus Arts atmaprodukter, dyrkningsmetoder og Atma Naturopatien, som en holistisk tilgang til liv og sundhed for mennesker og natur.

Atmaessenser

Atmaessenser er skabt for at styrke, hjælpe og berige mennesker og natur igennem atmaernes højtudviklede kvaliteter og løftende nærvær, hvorved vi kan få en dybere forbindelse til os selv og den vidunderlige natur vi er en del af.

Atmaessenserne bærer planternes indre kraft og nærvær i helt rent kildevand uden alkohol og tilsætningsstoffer, optimalt beskyttet i specielt udviklet violet glas.

Når de bæres på kroppen, bedst tæt ved hjertet, bringes atmaernes nærvær ind i vores æteriske felt til styrkelse af livskraften, kærligheden og helheden til højnelse og udfoldelse af vores iboende kvaliteter.

I de medfølgende album, der er illustreret med Casandras malerier, beskrives de udvalgte atmaer og hvordan de hjælper og styrker livet.

Sæt med 20 atmaessenser – 2500 kr.

Atmahave og dyrkning

Fremstillingen af de første atmaessenser blev fulgt op af anlæggelse af en atmahave med det formål at skabe et kraftsted, hvor de udvalgte atmaer kunne være fuldt og helt nærværende i deres planter.

Dette lykkedes igennem Casandras visdom og utrættelige arbejde, så atmaerne kunne blive i stand til at holde atma-nærværet for alle deres artsfæller ud over hele jorden.

Lotus Arts forsker vedvarende i hvordan atmaernes nærvær i planterne kan give et stort løft til også afgrødernes sundhed, vækst og kvalitet, lige fra jordbehandling og spiring til høst og efterforarbejdning.

Og der arbejdes på at udvikle virkemidler som kan bruges af de mange til, at bringe planternes indre kraft stærkt igennem inden for økologisk jord- og havebrug til styrkelse af frugtbarhed og livskvalitet.

Undervisning med 6 moduler

Atma Naturopatien er baseret på et 3 årigt projektorienteret undervisningsforløb med en høj grad af selvstudier opfulgt af workshop og feedback. 

Planternes højtudviklede indre kraft og kvaliteter er centralt i Atma Naturopatien, hvor der også lægges stor vægt på rent, levende drikkevand og strålingsfrit miljø.

Atma Naturopatien er bygget op omkring 6 moduler som også udgør menneskelivets vigtige grundelementer. Og hvert af dem repræsenteres af 20 udvalgte atmaer. 

De 6 moduler er for styrkelse af Livsudstråling, Kærlighedsløft, Sundhed, Indre barn, Livsstrøm og JEG ER.

Den samlede pris for det 3 årige forløb er 60.000 kr, hvilket inkluderer alle undervisningsmaterialer, bøger, 120 atmaessenser og alle de mange for uddannelsen væsentlige Lotus Arts produkter.

Ved tilmelding betales et ikke refunderbart depositum på 2.000 kr. Ved start på undervisningen betales yderligere  13.000 kr, og resten af betalingen afdrages over 2 1/2 år.

Atma Naturopati – Modul 1, 2 og 3

Modul 1 – Livsudstråling

Daglig brug og studie af Atma Creme, Atmaolier, livsoverskudsgivende drikkevand og afgifteren.
Hjertets åbning til det indre, så den indre udstråling styrkes. Studier af de fire elementer, jord, vand, ild og luft.
Styrkelse af livet og beskyttelse mod mikrobølgestråling.
Brug af evighedsdråber, glassole og glassøjler til styrkelse af det æteriske felt med højnelse af livskvalitet og JEG ER Nærværets uendelige, flammende sole.

Modul 2 – Kærlighedsløft

Fortsat brug af indholdet fra Modul 1 og derudover studier af kærlighedens 12 veje, de endokrine kirtler, renselse af hjertet til ubetinget kærlighed, samt træning i ydmyghed, tilgivelse og kærlighed til det indre. Løft af bevidstheden igennem beskyttelse med livets spiral, udvikling af det store menneske, fri af fællesbevidstheden til indre frihed og fred.

Modul 3 – Sundhed

Fortsat brug af indholdet fra Modul 1 og 2. Styrkelse af sundhed igennem sund livsførelse, afgiftning, vegetarisk kost, madopskrifter med atma produkter, motion, bevægelse, kreative udfoldelser, nærhed og samarbejde med naturen, samt studier af planternes helbredende virkninger og atmaernes og atmahavens særlige betydning.
Kropsbevidsthed og balancering af tidligere inkarnationer helt tilbage til gyldne kulturer for over 5 millioner år siden. Udvikling af det store menneske i nærvær i nuet.

 

Atma Naturopati – Modul 4, 5 og 6

Modul 4 – Indre barn

Fortsat brug af indholdet fra Modul 1 – 3. Atmakort sæt 2, bogen; Meditationer på blomster og ders atmaer. Bind 2. Øvelser i hjælp til det indre barn, at blive hel i psyken, kroppen og det æteriske, samt tilgive fortiden for at leve i nutiden. Det indre barn ved hvem du i sandhed er og det har brug for healing af dets sår og traumer, så det kan vokse op til den alder den voksne har i dag. Studier af atmahavens virke for jorden, samt Casandras bøger om fødsel og opvækst i en gylden kultur. Atma oliekur.

Modul 5 – Livsstrømmen

Indeholder studier, igennem atmaerne og kærlighedens tolv veje, af hvem du i sandhed er og hvorfor du er her på Jorden. Studier af de uendelige, flammende farver og deres healing og undervisning af din indre livsstrøm, og at lytte til den for at gennemføre opgaven i dette liv. Studier af Livets Spiral, den nye kalender for en kommende gylden kultur. Atma oliekur gennemføres for, at livsstrømmen kan komme til udtryk i det fysiske. Casandras sange.

Modul 6 – JEG ER

Vejen ind i JEG ER Nærværets uendelige, flammende sole og jordens lys og kærlighed, hvor naturen vokser i spiraler i det gyldne snits mål. JEG ER fødes og styrkes i hjertet og i DNAet. JEG ER styrkes i hverdagen. Studier af de 12 sansers samarbejde i kroppen. Livets Spiral følges og leves. Atmahaven og Atma Livsspiralen til rensning og løft af naturen og fortiden. Atma oliekur for at løfte bevidstheden. Casandras sange.

Lotus Arts T: 86893633
E-mail: bluelotusarts@gmail.com
Himmelbjergvej 24, Laven, 8600 Silkeborg
CVR nr: 35201246