Bøger

billedkort og reproduktioner

Forlaget Golden Lotus Arts

Golden Lotus Arts er en del af Lotus Arts Kunstfond og udgiver af Casandras bøger og reproduktioner af hendes malerier.

Udgiver også print af naturbilleder der er taget af Jørgen, som også står for redigering, opsætning og oversættelser til engelsk.

 

Spændende udgivelse for en god start med   et stærkt og udviklende forløb på ethvert år, fra vintersolhverv til vintersolhverv.

En serie på 3 bøger om naturens årsrytme

Bind 1 – Planternes indre visdom i Livets Spiral

Bind 2 – Livets Spiral – Naturens evighedskalender
for den nordlige og sydlige halvkugle

Bind 3 – Træets sjæl og Livskunstparken

Købes samlet eller enkeltvis

Træets sjæl og Livskunstparken

Eventyret om naturåndernes kreative leg i træerne, buskene og bundplanterne i fredsskove.

Den dejlige Gnom og hans venner, nymferne, ildsalamanderne og sylferne tager læserne med ind træernes levende æteriske liv igennem året, og beskriver på den måde årets rytme, så vi som ønsker at følge naturens årsrytmer, kan leve os ind i eventyret.

Bogens anden del handler om Livskunstparken i søhøjlandet ved Gudenåen, som blev skabt fra år 0 til år 20 under vejledning af Jordens Moder, Vandets Moder, Ildens Fader og Luftens Fader.

Casandra og Jørgen har ansvaret for Livskunstparken, og de fortæller fortæller om deres forskning i planternes indre visdom, Lotus Arts fire elementvand med mere.

Bogen afsluttes med beretninger fra naturånderne og planternes indre visdom.

 

 207 sider, illustreret. – Årets rytme serien – Bind 3 af 3

ISBN 978-87-94254-02-1

Pris 250 kr. Samlet pris for bind 1 til 3 er 590 kr

Livets Spiral 

Naturens evighedskalender for
den sydlige og nordlige halvkugle

Der er altid modsatte årstider på den nordlige og sydlige halvkugle, og alle disse komplementære kræfter og udtryk er evigt balancerende i evighedskalenderen Livets Spiral.

Dette er angivet på hver side for årets 36 fester på hver 10 dage, igennem de to kolonner med datoer, med en datokolonne for den nordlige halvkugle og en for den sydlige halvkugle.

 

Den naturlige harmoni styrkes i os, når der leves efter Livets Spiral, som er den kommende gyldne kulturs fundament og Guds sande liv i og på Jorden, som udtrykkes i årets 12 livsveje og deres livsopbyggende æteriske flammer.

128 sider, rigt illustreret med naturbilleder.

Årets rytme serien – Bind 2 af 3

ISBN 978-87-94254-00-7

Pris 180 kr. Samlet pris for bind 1 til 3 er 590 kr

 

Planternes indre visdom i Livets spiral

 Denne bog er sammensat af de 120 plantearters indre visdom, som er nævnt i Livets Spirals evighedskalender.

Den er fyldt med visdomsord, som planternes indre visdom har fortalt til Casandra, som har malet billeder og skabt Lotus Arts essenser af hver af de 120 plantearters indre visdom.

Det anbefales at studere bogen Træets Sjæl sammen med denne bog og Livets Spirals evighedskalender, da naturånderne hjælper træerne, buskene og bundplanterne i Livskunstparken, og derfor bringer Eventyret om gnomen og hans venner, ind omkring alle planterne i den beskyttede livskunstpark, som der berettes om i den sidste halvdel af Træets sjæl og Livskunstparken.

Foran i denne bog er der der forslag til flere måder, at studere planternes indre visdom på.

 

 249 sider, rigt illustreret. – Årets rytme serien – Bind 1 af 3

ISBN 978-87-94254-01-4

Pris 280 kr. Samlet pris for bind 1 til 3 er 590 kr

Naturens årsrytme

Bogsæt med de tre bøger i årets rytme serien

Bind 1. Planternes indre visdom i Livets Spiral.

Beskriver de 120 plantearters indre visdom, som er nævnt i Livets Spirals evighedskalender. Den er fyldt med visdomsord, som planternes indre visdom har fortalt til Casandra, som har malet de 120 billeder af plantearternes indre visdom. 250 sider, rigt illustreret.

Bind 2. Livets Spiral Naturens evighedskalender for den nordlige og sydlige halvkugle.

Der er altid modsatte årstider på den nordlige og sydlige halvkugle, og alle disse komplementære kræfter og udtryk er evigt balancerende i evighedskalenderen Livets Spiral.

.

 

Den naturlige harmoni styrkes i os, når der leves efter Livets Spiral, som er den kommende gyldne kulturs fundament og Guds sande liv i og på Jorden, som udtrykkes i årets 12 livsveje og deres livsopbyggende æteriske flammer. 128 sider, rigt illustreret med naturbilleder.

Bind 3. Træets Sjæl og Livskunstparken.

Beskriver hvordan naturånderne hjælper træerne, buskene og bundplanterne i Livskunstparken igennem året, og derfor bringer Eventyret om gnomen og hans venner ind omkring alle planterne i den beskyttede livskunstpark, som der berettes om i den sidste halvdel af bogen. 208 sider, illustreret.

Samlet sæt med bind 1 til 3. Pris 596 kr.

ISBN 9788794254052

Fødsel ind i en gylden kultur

 Dette er en eventyrlig beretning om en gylden kultur på Jorden, som har været slettet af bevidstheden i millioner af år. Vi lever i en tid, hvor der bliver født mange kærlige og vise livsstrømme, som kan have stor glæde af denne fortælling om, hvordan starten på livet formede sig i en gylden kultur, som en forberedelse til at disse gyldne kulturers opbyggere igen træder frem som gyldne livsstrømme fra det indre, for at bane vejen for en hel ny kulturs komme.

 Bogen indeholder skønne beskrivelser af fødsler under vand, den første tid i hængekøjer under træernes kroner, og de første leveår, hvor friheden, uafhængighed af forældrene, selvstændig udvikling og enhed med naturen er det gyldne grundlag for hele livet. En bevidsthedsrejse for alle som er i udvikling med sig selv og den gyldne unge, JEG ER, i det indre, som vil elske denne bog og juble og vokse herved.

 Bogen giver et dybt indblik i menneskets potentialer og hvilken bevidsthed der ligger til grund for udviklingen af en gylden kultur, som er afhængig af, at det indre og det ydre gives de rette betingelser lige fra undfangelsen, gennem fostertilværelsen, fødslen og de første leveår.

 Den Gyldne Atma Serie ● Bind 1   257 sider.  230 kr.  ISBN 978-87-970999-0-2

Opvækst i en gylden kultur

 Hovedpersonerne i denne eventyrlige bog, hedder Rosur, Solur og Soltur. De helt unge lever ude i skoven, bader hver dag i en dejlig sø, sover i hængekøjer, og de bliver undervist af træerne, fuglene og naturvæsnerne. Forældrene besøger dem kun når de unge har brug for det og det er sjældent, så beskæftigede er de helt unge med det liv de lever.

Bogen er skrevet af Rosur, som bor i Casandras indre. Hun fortæller om sit intense liv, som det udfolder sig til hun bliver 7 år, om hendes indre samtaler med Gud, og hendes studier af den gyldne kultur hun er født ind i. Handlingen udspiller sig i en fjern fortid på kontinentet Lemurien, der lå der hvor Stillehavet med dets øer, New Zealand, Australien, Japan og Indonesien ligger i dag. Naturen fra dengang lignede meget den der nu er på Nordøen af NZ.

Bogen er ligeledes en eventyrlig beskrivelse af den indre konge og dronning, som de gyldne unge mange er i det indre.

Fødsel ind i en gylden kultur beskriver Rosurs liv fra undfangelsen til hun er 3 år.

Opvækst ind i en gylden kultur er en beskrivelse af Rosurs liv fra hun er 3 til 7 år.

Det er en bog som er velegnet til højtlæsning for alle alderstrin, til healing af det indre barn,

til udvikling af den indre kreativitet, og meget velegnet til alle som har med de helt unge at gøre.

Den Gyldne Atma Serie ● Bind 2  430 sider.  250 kr.  ISBN 978-87-970999-9-5

De endokrine kirtler i Guds flammende kærlighed

Nærværende bog er et mesterstykke i beskrivelsen af de endokrine kirtler i det fysiske og det æteriske.

De 8 hormonproducerende kirtler leder vores liv igennem syvårsperiodernes opadgående spiral, og styrker forbindelsen til JEG ER Nærværets uendelige, flammende sole og modtagelsen af den ophøjede gyldne hjerne og rygrad, det ildfulde hjerte og de 12 sanser, med meget mere.

 Planternes indre væren og visdom for livsudstråling og kærlighedsløft, giver den healing som er nødvendig i de løftende meditationer, som bogen er fyldt med.

 Meditationer som har mange lag og træninger i, at bringe kroppen og det æteriske felt op i vibration og ildfuldt nærvær således, at livsstrømmen, den gyldne kulturs opbygger, kan komme til fuldt udtryk igennem et åbent, kærligt hjerte og kroppens udstråling ud i det ildfulde æteriske felt

 Guds flammende kærlighed gør hel, og er en del af meditationerne. Bogen er bygget op så den kan anvendes igennem mange år, så store dybder i kærlighed, renhed og visdom er mulige igennem meditationerne, som er skrevet i lyrik og lovprisninger.

ISBN 978-87-970999-1-9

Rigt illustreret.  200 sider.  360 kr.

Kærlighedens tolv veje

Denne bog viser 12 nye veje ind i kærlighed.

Udviklingen og udfoldelsen af kærligheden sker især igennem berøringssansen, som ikke kun sanser den ydre berøring, men endnu mere den indre berøring af JEG ER, det store menneske, som i kærlighed vælger de veje der gennemfører og opfylder opgaven.

Kærlighed til andre, og hvordan samarbejde og berøring af andre kommer ind i kærlighed.

Kærlighed til Jorden og dens natur i renhed og skønhed er en del af at udvikle kærligheden i hjertet og det indre.

Kærligheden til den guddommelige skaber og de fire elementer, jord, vand, ild og luft, er en indre og ydre berøring, som vi vokser og udvikler os i.

ISBN 978-87-970999-4-0

Rigt illustreret. 80 sider. 220 kr. 

Livs overskuds givende drikkevand

Bogen beskriver vandets oprindelige kræfter og egenskaber, og den voksende forurening som sniger sig mere og mere ind på drikkevandet og truer sundheden overalt på jorden.

Bogen beskriver hvordan en bevidsthedsændring kan ske igennem livs overskuds givende drikkevand til mennesker, dyr og planter overalt hvor vi omgås vand.

Bogen er skrevet til Lotus Arts Naturopat uddannelsen og henvender sig samtidig til alle som interesserer sig for vores drikkevand.

ISBN 978-82-93294-12-2

100 sider rigt illustreret med flotte naturbilleder. 180 kr.

En udvidet 2. udgave er under udarbejdelse.

Denne bog er skabt igennem de sidste 15 år og er et resultat af Casandras og Jørgens kamp for at holde sig selv og omgivelser, familie og venner samt landet og jorden fri af de fremstormende mikrobølger/radarbølger og TETRAbølger.

Det har medført et intenst studie af alt hvad der findes af videnskabelige undersøgelser af skader på det levende liv, når mobiltelefonen anvendes overalt i samfundet, når teleselskaberne med regeringernes økonomiske støtte overtager samfundet og jorden mere og mere.

Især Casandra har været meget mikrobølgeoverfølsom, hvilket mange gange har været livstruende for hende.

Det som gør mest ondt er, at meget få tager hensyn til børn og unges uudviklede hjerner. Det er den opvoksende generation, som bliver bestrålet 24 timer i døgnet, og vi kan kun frygte det værste og håbe det bedste.

Nærværende bog er en del af Lotus Arts Naturopat undervisningen, men kan læses og studeres af enhver, og gerne af forældre og personale i vuggestuer, institutioner og skoler.

Rigt illustreret. 124 sider. 160 kr.  

Inner Wisdom of the Plants in the Spiral of Life

 This book is composed of the inner wisdom of the 120 plant species contained in the Spiral of Life’s eternity calendar.

It is filled with words of wisdom that the inner wisdom of the plants have revealed to Casandra, who has painted pictures and created Lotus Arts essences of the inner wisdom of each of the 120 selected plant species.

The book has suggestions for several ways to study the inner wisdom of plants. And it is recommended to study it together with the Spiral of Life eternity calendar and the Soul of the Tree where the gnome and his nature spirit friends are beautifully portrayed in their work to help the trees, shrubs and plants, also in the protected Life Art Park, which is detailed in the last half of the book, Soul of the Tree.

The Annual Rhythm Series – Volume 1 of 3

Vol. 1 – Inner Wisdom of the Plants in the Spiral of Life

Vol. 2 – Spiral of Life – Nature’s Eternity Calendar for the Northern and Southern Hemisphere

Vol. 3 – Soul of the Tree and the Art of Life Park

250 pages, illustrated. Price 260 kr.

  ISBN 9788794254045

Atma – Inner Power of Plants     Volume 1 – Light, Love and Health

Welcome to the wonderful world of atmas, the innermost being and power of plants and their original DNA with their uplifting divine qualities and potential for strengthening the continuous development and unfoldment of plants and human beings.

The inner power of the plants is seen, experienced, painted and described by Casandra for years, and this creativity is brought out to the world as reproductions, picture cards,  essences and oils, and this the first of two books with paintings and descriptions of the atmas.

Volume 1 contains 3 times 20 atmas with particular focus on

1. Transforming the whole spectrum of the sun’s radiance of life. 2. Upliftment of love in human lifestreams, flora and earth. 3. Strengthening health in humans, flora and earth.

The upcoming Vol. 2 will contain the atmas with special focus on the inner child, lifestream and I AM.

ISBN 978-87-970999-5-7

Illustrated. 128 pages.  210 kr.

Meditationer på blomster og deres atmaer – 1

Bind 1: Livsudstråling – Kærlighedsløft – Sundhed

Velegnet til brug sammen med Atmakort sæt 1

Casandra har udviklet Lotus Arts Naturopatien. Og meditationerne og øvelserne på blomsterne og deres atmaer er skabt ud fra hendes mangeårige meditation på planternes/blomsternes indre kraft og visdom, som på sanskrit kaldes atma.

 Bogen er delt op i følgende tre afsnit.

20 udvalgte atmaer med evnen til at transformere hele spektret af solens livsudstråling.

20 udvalgte atmaers kærlighedsløft af menneskenes livsstrømme, af floraen og Jorden.

20 udvalgte atmaer for styrkelse af sundheden i menneskene, floraen og Jorden.

ISBN 9788293294115

Rigt illustreret. 114 sider.  210 kr.

 

Meditationer på blomster og deres atmaer – 2

Bind 2: Indre Barn, Livsstrøm og JEG ER

Velegnet til brug sammen med Atmakort sæt 2.

Casandra har, med 40 års baggrund i dybe studier af blomsterne og planterne,

malet planternes indre visdom, som er grundlaget for meditationerne.

Bogen er delt op i følgende tre afsnit.

20 udvalgte atmaer for det indre barn.

20 udvalgte atmaer for livsstrømmen.

20 udvalgte atmaer for JEG ER.

ISBN 9788293294207

Rigt illustreret. 108 sider.  210 kr.

 

Atma billedkort

120 kort i A7 format der indeholder Casandras afbildninger af udvalgte plantearters indre visdom.

De kan bruges i mange sammenhænge, men passer specielt godt til de to bøger om meditationer på blomsterne og deres atmaer.

 Bliv igennem disse smukke malerier fortrolig med planternes indre visdom, for modtagelse af alt det de har at give i mange livssituationer og opgaver, til løft af dig selv og dit liv og omgivelser.

Velegnede til brug sammen med de forskellige bøger om planternes indre visdom.

120 kort – 340 kr.

Planternes indre visdom

Sæt med bind 1 og 2 af bøgerne,

Meditationer på blomsterne og deres atmaer

og de tilhørende 120 atmakort i 2 sæt.

Med 40 års baggrund i dybe studier af blomsterne og planterne, har Casandra malet 120 udvalgte plantearters indre visdom, udgivet i form af de 2 sæt billedkort som følger med bogsættets 2 bøger om meditationer på blomsterne og deres atmaer.

 

Bliv igennem disse smukke billedkort, der kan bruges i mange sammenhænge, fortrolig med planternes indre visdom, for modtagelse af alt det de har at give i mange livssituationer og opgaver, til løft af dig selv, dit liv og omgivelser.

Er også velegnet til brug sammen med bogen, Planternes indre visdom i Livets Spiral.

Samlet sæt. Pris 490 kr.

ISBN 9788794254069

Reproduktioner

Få planternes indre visdoms nærvær ind i dit hjem og liv igennem disse reproduktioner af Casandras malerier.

Ud fra Livets Spiral kan man vælge planten der passer til fødselsdagen samt til andre vigtige mærkedage.

Der er 120 forskellige malerier, som alle er tilknyttet evighedskalenderen Livets Spiral med dens 12 livsveje.

Og de er desuden er afbildet og beskrevet i bogen Planternes indre visdom i Livets spiral.

A3 format.  300 kr. pr. stk.

Tanekahas indre visdom

Ti Koukas indre visdom

Puriritræets indre visdom

Nikaupalmens indre visdom

Pohutukawatræets indre visdom

Sydbøgens indre visdom

Manukas indre visdom

Kauritræets indre visdom

Kawakawas indre visdom

Rimutræets indre visdom

Hægs indre visdom

Tree Daisys indre visdom

Lemonwoods indre visdom

Chrysanthemums indre visdom

Ingefærs indre visdom

Nattens Dronnings indre visdom

Orkideens indre visdom

Åkandens indre visdom

Magnoliaens indre visdom

Kulsukkers indre visdom

Krokus’ indre visdom

Enebærs indre visdom

Vintergækkens indre visdom

Jasmins indre visdom

Rewarewatræets indre visdom

Syrenens indre visdom

Stedmoderblomstens indre visdom

Harakekes indre visdom

Ædelgranens indre visdom

Vinstokkens indre visdom

Rødkløvers indre visdom

Nasturtiums indre visdom

Aloe Veraens indre visdom

Fuchsiaens indre visdom

Kowhais indre visdom

Noniens indre visdom

Røllikens indre visdom

Violens indre visdom

Rødels indre visdom

Bregnens indre visdom

Forsythiaens indre visdom

Svovlgul Anemones indre visdom

Macadamias indre visdom

Palashtræets indre visdom

Gul Azaleas indre visdom

Påskeliljens indre visdom

Valnødtræets indre visdom

Erantissens indre visdom

Sesams indre visdom

Saflortidslens indre visdom

Solsikkens indre visdom

Mangotræets indre visdom

Morgenfruens indre visdom

Valmuens indre visdom

Mælkebøttens indre visdom

Citrontræets indre visdom

Havtornens indre visdom

Appelsintræets indre visdom

Potentillaens indre visdom

Kejserkronens indre visdom

De uendelige hvide flammers livsvej

De evige hvide flammers livsvej

De uendelige lysviolette flammers livsvej

De evige dybviolette flammers livsvej

De uendelige lysgyldne flammers livsvej

De evige dybgyldne flammers livsvej

Japansk Kirsebærs indre visdom

Ribis’ indre visdom

Mandeltræets indre visdom

Margerittens indre visdom

Pæonens indre visdom

Kokospalmens indre visdom

Ratas indre visdom

Rød Solhats indre visdom

Rosens indre visdom

Tulipanens indre visdom

Kameliaens indre visdom

Hybenrosens indre visdom

Five Fingers indre visdom

Rhododendrons indre visdom

Jojobaens indre visdom

Alperosens indre visdom

Træbregnens indre visdom

Dahliaens indre visdom

Pilens indre visdom

Hibiscus’ indre visdom

Anemonens indre visdom

Thuja

Birkens indre visdom

Lindens indre visdom

Lærks indre visdom

Hortensiaens indre visdom

Æbletræets indre visdom

Egens indre visdom

Tulipantræets indre visdom

Ginkgo Bilobas indre visdom

Hylds indre visdom

Bøgens indre visdom

Avocadotræets indre visdom

Deodar Ceders indre visdom

Røns indre visdom

Oliventræets indre visdom

Thujas indre visdom

Buksboms indre visdom

Egens indre visdom

Ahornens indre visdom

Bambus’ indre visdom

Irisens indre visdom

Kornblomstens indre visdom

Hørs indre visdom

Forglemmigejs indre visdom

Klokkeblomstens indre visdom

Totaratræets indre visdom

Eucalyptusens indre visdom

Abrikostræets indre visdom

Bævreaspens indre visdom

Hjulkronens indre visdom

Rødtræets indre visdom

Horopitos indre visdom

Rødtjørnens indre visdom

Vinterjasminens indre visdom

Kamahitræets indre visdom

Hestekastanjens indre visdom

Hassels indre visdom

Hebes indre visdom

Kahikateatræets indre visdom

Misteltenens indre visdom

De uendelige lyserøde flammers livsvej

De evige dybrøde flammers livsvej

De uendelige lysegrønne flammers livsvej

De evige dybgrønne flammers livsvej

De uendelige lyseblå flammers livsvej

De evige dybblå flammers livsvej

Naturbilleder fra Norge

Oppstrynsvatnet – 13

Videdalen – 14

Strynsvatnet – 15

Hjelledalen – 16

Tvinnefossen – 17

Skarstein – 18

Oldedalen – 19

Olden – 20

Nordfjord – 21

Anemone – 22

20 landskabsbilleder fra området omkring det indre Nordfjord i Norge – Fotograferet af Jørgen

Trykt på kraftigt papir i A3+ størrelse.

190 kr. pr. stk.

Andre naturbilleder fra Norge fås også som kort med kuvert.

Indre Nordfjord – 1

Oldedalen – 2

Briksdalen – 3

Skåla – 4

Nordfjord – 5

Breifonna – 6

Sunndalen – 7

Oldevatnet – 8

Sunndalen – 9

Nordfjord Skåla – 10

Nordfjord Asp – 11

Der ingen skulle tru at nokon ville ha en bru