Om Lotus Arts

 

 

 

 

 

 

Lotus Arts’ grundlæggelse

Lotus Arts er grundlagt af Casandra K. Askjær og Jørgen B. Jensen, som siden 1998 på baggrund af studier og egen forskning har udviklet en lang række innovative kunstneriske frembringelser inden for især drikkevandsforbedring, afgiftning mennesker og miljø, strålingsbeskyttelse, og de reneste og mest livgivende essenser og vegetabilske kropsplejeolier samt naturopati baseret på planternes indre kraft og liv og de fire elementers livsopbyggende og balancerende kræfter for udvikling af en gylden kultur til styrkelse af liv, sundhed og bevidsthed.

 

Casandras baggrund

Jeg er en ildsjæl og et naturtalent, som er født på landet, elsker blomster, planternes indre visdom og naturånderne. Jeg er autodidakt selvstændig healer og terapeut, og en erfaren foredragsholder og underviser.

Jeg er præget af klassisk musik, Steiners og Goethes lære, Findhorns tilblivelse, og studier af vilde planter, buske og træer.

Gennem dybe meditationer fra den uselviske kærlighed i hjertet og det indre, fandt jeg den smalle vej til JEG ER Nærværets uendelige flammende sole, og herfra til Gud den Alkærliges hjerte i det mægtige univers.

Jeg holder mig fri af fjernsyn, mobiltelefon og mikrobølger.

Har skrevet flere bøger og malet mange billeder med olie på lærred af planternes indre visdom, som udgives på eget forlag Golden Lotus Arts. Jørgen og jeg har rejst mange gange til især New Zealand og Norge og har forsket i og gjort opdagelser om svundne gyldne kulturer.

Jørgens baggrund

Som daglig leder af Lotus Arts har jeg virkelig fået en livsopgave med spændende udfordringer.

Jeg elsker naturen, skønheden og eventyret. Har rejst i mange lande og er meget interesseret i Jordens og menneskehedens historie og er inspireret af svundne gyldne kulturer og deres opbygning, og hvordan de kan bidrage til en bedre verden.

Har studeret yoga, meditation, planter og urtemedicin, oprindelig, traditionel medicin fra både Vesten og Østen.

Jeg er inspireret af Viktor Schaubergers banebrydende arbejde omkring naturlige energier og vandets forunderlige natur, og det at kunne forstå, kopiere og samarbejde med naturen.

Jeg lever og bor fri for mobiltelefon, wi-fi og mikrobølgestråling, og følger og lever efter solen og lyset i det indre.

Jeg kan lide at klatre, gå ture på fjeldet, og naturfotografering. Er glad for anlæg og dyrkning af have, for vegansk og improviseret madlavning, og udvikling af nye opskrifter og produkter.

Vores begyndelse

Det der blev vores fælles opgave udsprang af et ønske om, at gøre en positiv forskel for mennesker, natur og den jord vi lever på. Og det var først og fremmest ønsket om, at gøre det muligt for alle at få rent, struktureret, livsoverskudsgivende drikkevand i egen husholdning, der fik os i gang med at fremstille optimalt livgivende vand belivet af og med Jordens, vandets, ildens og luftens skabende, rensende og opbyggende kræfter.

Dette lykkedes til fulde og er både blevet til Lotus Arts vandbeliver og samtidig en revolutionerende metode til rensning af grundvand i store områder.

Dette blev udviklet sammen med Transformer of High Fidelity til afgiftning af mennesker og miljø.

Og det blev næsten samtidig fulgt op af fremstilling af en helt ny type essenser baseret på udvalgte plantearters indre visdoms nærvær som udelukkende er tilført vitaliseret vand uden tilsætning af alkohol.

Dette blev også grundlaget for den enestående hudcreme, som vi med stor succes har fremstillet lige siden, og som blev fulgt op af meget rene og livgivende kropsolier fyldt med olieplanternes indre visdom, kraft og mangeartede kvaliteter.

Sideløbende med disse projekter blev vi givet en stor gave i form af forædling af glas, som siden har været et vigtigt virkemiddel i al vores glasemballage til opbevaring af vand og olier, og ikke mindst i de produkter vi fik udviklet til harmonisering af elektromagnetisk stråling.

Vores forskning i og Casandras beskrivelser af tidlige tiders højtudviklede gyldne kulturer, tog sin begyndelse på vores første rejse til New Zealand tilbage i år 2000, og vedbliver at være en mægtig inspiration og ledetråd i den videre udvikling frem mod en gylden kultur.

Alle disse ting og frembringelser er grundlaget for den særlige form for naturopati som Lotus Arts tilbyder og som er beskrevet i Casandras mange bøger.

Lotus Arts’ formål

Lotus Arts drives som en kunstfond der har til formål at bevare og bringe kunstnernes kreative frembringelser ud i verden. Kunsten tilegnes den flammende æteriske livskraft og kærlighed, som er alt livs fødselsret og vejen mod en gylden kultur, hvor livet kan udfoldes i et harmonisk, intelligent, skabende samspil mellem mennesker, planter og ilden, luften, jorden og vandet i det indre og det ydre.

Det er her det uendelige flammende lys, den rensende, forløsende, altfortærende, fornyende og livsskabende ild, sammen med den livskraftgivende lufts uendelige klarhed, storhed og usynlige nærvær, går ind i et mægtigt løft sammen med vandets enorme intelligens og uendeligt strømmende livskraft, renhed og styrke, som bæres ud til og nærer livet der udfolder sig i og på den smukke, livgivende jord.

Lotus Arts Støtteforening

Der er flere og flere som ønsker at støtte Lotus Arts projekter, fordi vi lever i en tid, hvor der virkelig er brug for nyskabelse og dybdegående forskning og løsninger på de mange udfordringer vi står i omkring sundhed og miljø.

Derfor er der oprettet en støtteforening, hvor man igennem medlemsskab, økonomiske bidrag og forskellige aktiviteter kan være med til, at fremme og videreudvikle Lotus Arts’ vigtige projekter og mærkesager.

Kunstcenteret

Kunstcenteret i Laven med forlag, udgivelse af Casandras nye og kommende bøger, atelier, galleri, udstillinger, produktion og lager.

Planternes udvikling

Skabelse af nye malerier af plantearters indre visdom og beskrivelser af deres unikke kvaliteter, især de planter vi indtager som føde, og derigennem bringe planternes højeste potentialer og livskraft ind i vores afgrøder og dyrkning af dem.

Livskunstparken

Livskunstparken som det kraftsted det er for plantearterne, hvor deres indre visdom kan være fuldt nærværende i deres planter, og derved kan virke og holde energien og en stor beskyttelse for deres plantearter ud i et meget stort område.

Forskning og udvikling

Forskning og udvikling, især omkring struktureret vand med de fire elementers nærvær og kraft for regenerering af grundvand og styrkelse og stabilisering af sundhed, trivsel og balance i mennesker, natur, klima og miljø.

Bliv medlem

Du kan støtte gennem donationer, månedlige bidrag eller et blot et medlemskab til 200 kr årligt.

Alle beløb modtages med taknemlighed gennem bankoverførsel til foreningens Nykredit konto: 8117 0004324301

Ved indmeldelse oplys venligst dit navn, adresse, email/telefon via email til bluelotusarts@gmail.com eller et brev til Lotus Arts Støtteforening, Silkeborgvej 53, 8680 Ry.

Doner