Lotus Arts Vandbeliver

for drikkevand der giver livsoverskud

 

 

 

Transformer of High Fidelity

for afgiftning af menneske og miljø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levende kildevand

Drikkevandskvalitet

Vand er liv og kvaliteten af det vand vi drikker er altafgørende for vores energiniveau, velbefindende og sundhed. Men i dag er vandets og naturens livgivende og selvrensende kredsløb brudt og svækkede med sammenbrud af økosystemer, sygdom, og en stærk svækkelse af de æteriske livskræfter til følge.

Og selv kemisk rent postevand er stresset og livløst vand, som har mistet sin indre spænding og kraft på vejen gennem ledningsnettet, hvor det ikke kan flyde i de bugtende løbs livsopbyggende spiralbevægelser. Derved bliver vandet også modtageligt for skadelige fremmedstoffer og bakterier. Og vandet vil tappe organismen for energi, frem for at nære, vitalisere og udrense den, som drikkevand er bestemt til.

Lotus Arts Vandbeliver

 

 Lotus Arts har udviklet en vandbeliver så det nu er let for enhver at fremstille sundt og rensende livsoverskudsgivende drikkevand af en meget høj kvalitet og med større hydrerende evne. Vand som det tidligere kunne findes i den uforurenede natur før industrialiseringens ødelæggelser.

Vandbeliveren består af en ægformet kande med et glasæg forseglet med bivoks. Glasægget, der indeholder højt kvalificeret fire element vand fra norske fjeldkilder, placeres i kanden som fyldes med vand.

Vandet bør stå i 20-30 minutter, hvorved det bliver genfødt og bragt tilbage til dets naturlige, optimale tilstand, mens det giver slip på alle stressindtryk, omsætter skadelige fremmedstoffer og optager den stærke livskraft fra vandet i glasægget. Fyldes en halvfyldt kande op med vand er behandlingstiden kortere.

Det matchende drikkeglas er ligesom ægget og kanden designet af Lotus Arts og mundblæst af dygtige glaskunstnere.

Det livsoverskudsgivende vand kan også bruges til varme drikke og madlavning, og det skal frem for alt nydes, opleves og kendes på dets virkninger.

Kande og glasæg med vitaliseret vand: 2400 kr.

Glasæg med vitaliseret vand: 890 kr.

Drikkeglas med guldsymbol: 117 kr.

Levende kildevand

Ægformens dynamik

 Ægformerne er designet ud fra det gyldne snits mål, Phi 1:1,618 der ses overalt i naturens verden, lige fra sneglehuse, kogler, planter og blomsters struktur til spiralgalakser, som den harmoniske sekvens for vækst og det allestedsnærværende udtryk for den evige balance i dualiteten i al skabelse.

Dette har en styrkende indflydelse på både glasæggenes og det levende vands energi og virkninger, og på opretholdel-sen af vandets nærende og livsopbyggende struktur.

Æggets helstøbte form, der går igen i frøet og i livmoderen, genererer spontant livsopbyggende spiralbevægelser og optager og opgraderer skabende kræfter fra kosmos, hvilket gør den optimal til opbevaring, næring og genfødsel af vand og dets æteriske kræfter, til styrkelse af liv, sundhed og nyskabelse.

Kander og glas bærer et symbol i rent guld, for vand i dets grundsammensætning H2O, bestående af en højredrejet og to venstredrejede spiraler i en ægformet dråbe, hvor alle de substanser og kvaliteter der gør vandet sundt, modent og livgivende kan være fuldt og helt til stede.

De fire elementers kraft

Alt liv består af de fire elementers kreative kræfters udfoldelse. Og deres vedvarende styrkelse og balancering i os selv og i naturen er afgørende for sundhed, frugtbarhed og livskvalitet.

Det højtkvalificerede vand i glasæggets runde former indeholder vandets, luftens, jordens og ildens æteriske, helhedsskabende livskræf-ter og deres balancerende virkninger.

Disse opretholdes igennem de konstant skiftende temperatur-påvirkninger, som afføder spiral-bevægelser i vandet, der genererer en nærende strøm af energi.

Dette udstråles vedvarende til vandet i vandbeliveren og de som drikker det, til højnelse af energiniveau og kroppens og sindets optimale virke og udfoldelse.

Brug og vedligeholdelse

Vandbeliveren har en klar, lysende udstråling og giver et løft til omgivelserne i ethvert hjem, kontor og kantine, i skoler og på arbejdspladser. Anbefales også til efterbehandling af vand fra vandautomater, vandafkølere og vandfiltreringsapparater.

Vand fra vandbeliveren kan kommes på Lotus Arts’ specialbehandlede glasflaske og sættes i køleskab.

Undgå opvaskemaskine og rengør kanden efter behov med varmt vand og lidt miljøvenligt sæbe. Kalk fjernes med eddike. Selve ægget rengøres udelukkende med lunkent vand.

Vandbeliveren bør placeres i skygge og på afstand af elektriske apparater og især mikrobølgestråling fra ovn, mobiltelefon, PC og router.

Det vitaliserede vand i glasægget har, afhængig af forholdene, en effektiv levetid på ca. 2 år ved daglig brug.

Når vand opbevares i Lotus Arts glasbeholdere kan det holde dets høje vibration og kvalitet i uger og måneder.

Transformer of High Fidelity

Kunsten i glasset og vandet, som den kommer til udtryk i Lotus Arts’ Vandbeliver, er med Transformer of High Fidelity blevet videreudviklet, til fremme af sundhed igennem en meget dybgående, frisættende og løftende afgiftning på alle planer.

Transformer of High Fidelity er en mundblæst, ægformet, mørkeblå 1 liters beholder, med 2 ens modsatstillede phi guldsymboler, af fem æg i det gyldne snits mål og sekvens, hvor den spidse ender vender nedad, for en mere rensende og afgiftende effekt.

Dette giver en meget dynamisk matrix for glassets og vandets harmoniserende, rensende og livsopbyggende kræfter, og derigennem skabes en dynamisk, transformerende forbindelse og virkning mellem det mindste og det største, og hele det fysiske og æteriske legeme.

Transformeren kan først tages i brug, efter der er drukket vand fra Lotus Arts’ Vandbeliver i en måned, hvorved kroppen og psyken er kommet så meget i balance i jord, vand, ild og luft, at især lever, nyrer, mave, blod og lymfe ikke længere modtager tapning og forgiftninger fra ubehandlet postevand.

Først da er kroppen kommet så meget op i vibration, fra det strukturerede 4 element vand, at cellerne kan gå i resonans med Transformeren og dens vand, hvorved fedtvævet kan starte på, at slippe de sygdomsfremkaldende forgiftninger gennem tiden.

Transformer of High Fidelity
Inklusiv glasæg med vitaliseret vand: 2100 kr.

Transformeren fyldes med vand fra Vandbeliveren, og den indeholder ligesom Vandbeliveren et forseglet glasæg, med det samme højt kvalificerede og strukturerede vand med de fire elementers intelligente, skabende kræfter.

Den placeres derefter 30 til 50 cm fra kroppen og kropsdelen som ønskes renset, i en time eller mere hver dag, og gerne ved natbordet om natten, med den hensigt at blive renset for skadelige tungmetaller, syntetiske kemikalier, stråling og andet som går imod livet. Det være sig også tunge følelser, tanker og tilstande af mange slags.

Idet brugerens celler vibrerer og resonerer med vandet i Transformer of High Fidelity, som er den reneste modtager og opretholder af fire elementers balancerende livskræfter, så sker der en udligning mellem de to, og en overførsel af skadelige, livsnedbrydende substanser og tilstande fra brugeren til Transformeren.

Transformerens kosmiske kraft og lys, og de fire elementers balancerende, intelligente virke, muliggør opløsningen af kemiske bindinger i artsfremmede menneskeskabte kemikalier. Derved kan de uskadeliggøres og returneres til deres oprindelige bestanddele og skabelse i de fire elementer, og sandheden om hvordan de skal arbejde for livet på jorden.

Transformeren har en adaptogen virkning, idet den tilpasser sig brugerens tilstand og behov. Den virker også ved at rense rum for tunge energier, og kan være til stor hjælp i den terapeutiske praksis.

Vandet i Transformeren må ikke drikkes.

Vandet bør udskiftes hver dag, ellers nedsættes Transformerens effektivitet.
Vandet kan hældes i håndvasken, men det er bedst at hælde det ud på græs og jord.

For optimal virkning anbefales det at drikke rigeligt med vand fra Vandbeliveren og spise plantebaseret kost suppleret med atma olier.

Generelle retningslinjer for vedligehold af Vandbeliveren gælder også for Transformeren.

Jeg er bare så glad for vandbeliveren, som er utrolig smuk at se på og har en fantastisk udstråling. Vandet har altid den samme fine friskhed og rene smag, og det giver mig fornyet energi og velvære.
Kirsten Lykke

Jeg har set mange forskellige bud på vandforbedring, men aldrig rigtig været imponeret over resultaterne, indtil jeg prøvede Lotus Arts vandbeliver. Det er helt klart det bedste og mest energi-fyldte vand, jeg nogensinde har lavet målinger på, og nu drikker jeg det med fornøjelse og stor tilfredshed hver dag.
Kurt Bertelsen

Civilingeniør

Vandbeliveren er let og enkel at bruge og gør vandet meget levende og velgørende for energi og balance. Det giver ligesom mere fylde og smag til varme drikke og mad.
Det har givet nyt liv til vores planter. Og så er det ret virksomt til at fjerne kalkaflejringer i elkedlen.
Ken Newman

Så frisk og levende og glad vandet er. Jeg er utrolig glad og taknemmelig for det!
Jeg har ingen ord for, hvordan jeg elsker den kande og det smukke æg!
Vandet er så krystalrent, vidunderligt, kærligt og godt.
Nina Martins

Kunstner

Transformeren har givet mig meget hjælp og lindring af svære symptomer fra malersyndrom efter mange års arbejde i malerbranchen fra da der blev brugt skrappe opløsningsmidler i stor stil.
Peter Larsen

Lotus Arts T: 86893633
E-mail: bluelotusarts@gmail.com
Himmelbjergvej 24, Laven, 8600 Silkeborg
CVR nr: 35201246