Lotus Arts Vandbeliver

kr. 80,00kr. 1.250,00

For drikkevand der giver livsoverskud igennem jordens, vandets, ildens og luftens livsopbyggende kræfter.

Kun de reneste naturkræfter for sikker sundhed og trivsel.

Lotus Arts har udviklet en vandbeliver så det nu er let for enhver at fremstille sundt og rensende livsoverskudsgivende drikkevand af en meget høj kvalitet og med større hydrerende evne. Vand som det tidligere kunne findes i den uforurenede natur før industrialiseringens ødelæggelser.

Vandbeliveren består af en ægformet kande med et glasæg forseglet med bivoks. Glasægget, der indeholder højt kvalificeret fire element vand fra norske fjeldkilder, placeres i kanden som fyldes med vand.

Vandet bør stå i 20-30 minutter, hvorved det bliver genfødt og bragt tilbage til dets naturlige, optimale tilstand, mens det giver slip på alle stressindtryk, omsætter skadelige fremmedstoffer og optager den stærke livskraft fra vandet i glasægget. Fyldes en halvfyldt kande op med vand er behandlingstiden kortere.

Det matchende drikkeglas er ligesom ægget og kanden designet af Lotus Arts og mundblæst af dygtige glaskunstnere.

Det livsoverskudsgivende vand kan også bruges til varme drikke og madlavning, og det skal frem for alt nydes, opleves og kendes på dets virkninger.

Kande og glasæg med vitaliseret vand: 1250 kr.

Glasæg med vitaliseret vand: 600 kr.

Drikkeglas med guldsymbol: 80 kr.

SKU: N/A Category: Tags: ,

Drikkevandskvalitet

Vand er liv og kvaliteten af det vand vi drikker er altafgørende for vores energiniveau, velbefindende og sundhed. Men i dag er vandets og naturens livgivende og selvrensende kredsløb brudt og svækkede med sammenbrud af økosystemer, sygdom, og en stærk svækkelse af de æteriske livskræfter til følge.

Og selv kemisk rent postevand er stresset og livløst vand, som har mistet sin indre spænding og kraft på vejen gennem ledningsnettet, hvor det ikke kan flyde i de bugtende løbs livsopbyggende spiralbevægelser. Derved bliver vandet også modtageligt for skadelige fremmedstoffer og bakterier. Og vandet vil tappe organismen for energi, frem for at nære, vitalisere og udrense den, som drikkevand er bestemt til.

Ægformens dynamik

 Ægformerne er designet ud fra det gyldne snits mål, Phi 1:1,618 der ses overalt i naturens verden, lige fra sneglehuse, kogler, planter og blomsters struktur til spiralgalakser, som den harmoniske sekvens for vækst og det allestedsnærværende udtryk for den evige balance i dualiteten i al skabelse.

Dette har en styrkende indflydelse på både glasæggenes og det levende vands energi og virkninger, og på opretholdel-sen af vandets nærende og livsopbyggende struktur.

Æggets helstøbte form, der går igen i frøet og i livmoderen, genererer spontant livsopbyggende spiralbevægelser og optager og opgraderer skabende kræfter fra kosmos, hvilket gør den optimal til opbevaring, næring og genfødsel af vand og dets æteriske kræfter, til styrkelse af liv, sundhed og nyskabelse.

Kander og glas bærer et symbol i rent guld, for vand i dets grundsammensætning H2O, bestående af en højredrejet og to venstredrejede spiraler i en ægformet dråbe, hvor alle de substanser og kvaliteter der gør vandet sundt, modent og livgivende kan være fuldt og helt til stede.

De fire elementers kraft

Alt liv består af de fire elementers kreative kræfters udfoldelse. Og deres vedvarende styrkelse og balancering i os selv og i naturen er afgørende for sundhed, frugtbarhed og livskvalitet.

Det højtkvalificerede vand i glasæggets runde former indeholder vandets, luftens, jordens og ildens æteriske, helhedsskabende livskræf-ter og deres balancerende virkninger.

Disse opretholdes igennem de konstant skiftende temperatur-påvirkninger, som afføder spiral-bevægelser i vandet, der genererer en nærende strøm af energi.

Dette udstråles vedvarende til vandet i vandbeliveren og de som drikker det, til højnelse af energiniveau og kroppens og sindets optimale virke og udfoldelse.

Brug og vedligeholdelse

Vandbeliveren har en klar, lysende udstråling og giver et løft til omgivelserne i ethvert hjem, kontor og kantine, i skoler og på arbejdspladser. Anbefales også til efterbehandling af vand fra vandautomater, vandafkølere og vandfiltreringsapparater.

Vand fra vandbeliveren kan kommes på Lotus Arts’ specialbehandlede glasflaske og sættes i køleskab.

Undgå opvaskemaskine og rengør kanden efter behov med varmt vand og lidt miljøvenligt sæbe. Kalk fjernes med eddike. Selve ægget rengøres udelukkende med lunkent vand.

Vandbeliveren bør placeres i skygge og på afstand af elektriske apparater og især mikrobølgestråling fra ovn, mobiltelefon, PC og router.

Det vitaliserede vand i glasægget har, afhængig af forholdene, en effektiv levetid på ca. 2 år ved daglig brug.

Når vand opbevares i Lotus Arts glasbeholdere kan det holde dets høje vibration og kvalitet i uger og måneder.

Lotus Arts Afgifter

Kunsten i glasset og vandet, som den ses i Lotus Arts’ Vandbeliver, er med Lotus Arts Afgifter blevet udviklet et skridt videre, og ved at kombinere brugen af Vandbeliveren med Afgifteren opnås der nogle meget dybtgående rensende og løftende virkninger ind i det æteriske felt og fysiske legeme.

Lotus Arts Afgifter er en 1 liters beholder fyldt med vand af samme kvalitet som i Vandbeliveren, og den indeholder ligesom Vandbeliveren et forseglet glasæg med højt  kvalificeret og struktureret vand med de fire elementers kræfter.

Afgifteren bærer et gyldent Phi mønster af fem på hinanden voksende ægformer, hvor den spidse ender vender nedad. Dette giver en meget dynamisk matrix for glassets og vandets harmoniserende, rensende og livsopbyggende kræfter, hvorigennem de kan bevæge sig ud i hele det fysiske og æteriske legeme og ind på de finstoflige planer samt i organismens aller mindste fysiske dele.

Efter at have drukket vand fra Vandbeliveren i et par måneder kan Afgifteren tages i brug, idet kropsvæskerne nu er kommet så meget op i vibration at de kan gå i forbindelse og resonnans med vandet i Afgifteren. Derved bliver Afgifteren, som er den reneste modtager og opretholder af fire element vandets stærke livskræfter, i stand til at transformere det som går imod livet i den der drikker vand fra Vandbeliveren.

Afgifteren kan bruges ved at den i forskellige tidsrum placeres indenfor en afstand af 1 meter fra kroppen, og man med en hånd lagt på den, starter med at bede om at få renset specifikke ting ud af organismen. Derved iværksættes en frisættelse og overførsel af livsnedbrydende påvirkninger og fremmedstoffer fra mennesket til Afgifteren, hvor de frisættes ved at de transmuteres tilbage til deres egen oprindelighed og sandhed om hvordan de skal arbejde for livet på jorden.

Dette er en kunstnerisk process hvor død vendes til liv, både i det rene vand og dets stærke æteriske kraft i Afgifteren og i mennesket som slipper og sættes fri for det som går imod dets sundhed og oprindelige liv.

Additional information

Vælg produkt

Sæt m. Kande og Æg, Kande, Æg, Glas

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lotus Arts Vandbeliver”

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *